Algemene voorwaarden & Privacy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Pics & Zo, op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Studio Pics & Zo en consument.

Met het plaatsen van een bestelling op reispaleisjes.nl, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Verzending & Levering

 • Na ontvangst van je bestelling verzendt Studio Pics & Zo deze altijd binnen 2 werkdagen, maar vaak al binnen 48 uur. Kosten voor verzending zijn € 2,95.

Retouren & Ruilingen

 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer (Studio Pics & Zo) schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Annuleren 

 • Een bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na bestelling en voordat verzending plaatst vindt.

Privacy

 • Studio Pics & Zo geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Intellectueel eigendom

 • Alle ontwerpen zijn van de hand van reispaleisjes illustrator Esther Bijmolt voor Studio Pics & Zo. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Studio Pics & Zo.
 • Niets uit de website (www.reispaleisjes.nl) mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Studio Pics & Zo.

Veranderingen in de illustraties op maat

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator (Esther Bijmolt), veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Naamsvermelding

 • De naam van de illustrator (Esther Bijmolt – Studio Pics & Zo en reispaleisjes.nl ) moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief transport- en portokosten, tenzij anders aangegeven op de specificatie. Studio Pics & Zo maakt gebruik van de KOR (kleine ondernemersregeling). Dit betekent dat zij is vrijgesteld van het vragen en afdragen van BTW.

Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Esther Bijmolt
 • Handelsnaam: Studio Pics & Zo
 • Websites: www.reispaleisjes.nl www.reispaleisje.nl www.reispaleisjes.nl
 • Vestigingsadres (geen bezoekadres): Ds. Klinckhamerlaan 2 9901 TD Appingedam (Tjamsweer)
 • Emailadres: info@reispaleisjes.nl & esther@reispaleisjes.nl
 • KVK: 64850137